chawdron حوادث خسارت طوفان آمادگی آتش نشانی

chawdron: حوادث خسارت طوفان آمادگی آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی طوفان

پلنگ برفی این بار بر فراز اورست ایستاد

جواد نوروزی دبیر انجمن کوهنوردی استان خراسان رضوی با فتح قله اورست به ارتفاع 8848 متر به کلوب فاتحان قله اورست پیوست . به گزارشگروه ورزش..

ادامه مطلب